กติกาการเล่นกอล์ฟ

การเล่นนับหลุม และแบบนับแต้ม

ทำเครื่องหมายที่ลูก หากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลูกของตนเอง ถือว่าเป็นลูกหาย (กฎข้อ๒๗ ลูกหาย หรือ ออกนอกเขต (โอบี)

ถ้าลูกมีสภาพไม่เหมาะที่จะเล่นต่อไป ขณะเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง อนุญาตให้เปลี่ยนลูกใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ (กฎข้อ๕-๓ ลูกไม่เหมาะที่จะใช้เล่น)

นับจำนวนไม้กอล์ฟไม่ให้เกิน ๑๔ อัน (กฎข้อ๔-๔ จำนวนไม้มากที่สุด)

ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นช่วยเพื่อการเล็ง การวัดระยะ หรือวัดสภาพต่างๆ หรือสิ่งช่วยเสริมการจับกริฟ  (กฎข้อ๑๔-๓ เครื่องประดิษฐ์กลไก และอุปกรณ์แปลกปลอม)

อย่าขอคำแนะนำจากคนอื่น นอกจากผู้เล่นในทีม หรือแคดดี้ของตนเอง และอย่าให้คำแนะนำกับผู้อื่นนอกจากผู้เล่นในทีมของตนเอง (กฎข้อ๘-๑ คำแนะนำ)

ระหว่างเล่นในหลุมใดใด ให้ซ้อมสวิงลมได้แต่ซ้อมตีลูกไม่ได้ เมื่อเล่นจบหลุมแล้ว ระหว่างคอยตีที่แท่นทีหลุมต่อไป

ลำดับการเล่น

บนแท่นทีหลุมแรก การเล่นตามลำดับ ให้กำหนดโดยการแบ่งกลุ่ม หากไม่มีการแบ่งกลุ่มก็ใช้วิธีจับสลาก (กฎข้อ๑๐ การเล่นตามลำดับ)

การเล่นแบบนับหลุม ลูกที่อยู่ไกลหลุมมากกว่าได้เล่นก่อน ผู้ชนะหลุมได้ทีออฟที่หลุมต่อไปเป็นคนแรกหากไม่เล่นตามลำดับ ณ ที่ใดใดในสนามคู่ต่อสู้มีสิทธิขอให้ตีลูกที่เล่นผิดลำดับไปแล้ว ใหม่ก็ได้ (กฎข้อ๑๐-๒ ลำดับการเล่นในแบบนับแต้ม)

แท่นตั้งที่

ให้ทีออฟภายในบริเวณสองช่วงไม้กอล์ฟ วัดจากแนวตั้งหมุดทีไปด้านหลัง

การเล่นแบบนับหลุม ถ้าผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว ไม่มีการปรับโทษแต่คู่ต่อสู้มีสิทธิ์ขอให้ตีใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ ส่วนการเล่นแบบนับแต้ม หากผู้เล่นตีนอกเขตดังกล่าว จะถูกปรับโทษสองแต้ม และต้องตีใหม่ที่ถูกต้อง (กฎข้อ๑๑-๔ แล่นจากนอกเขตแท่นที)

การเล่นลูก

เล่นตามสภาพที่ลูกตกอยู่ (กฎข้อ๑๓-๑) ห้ามไปแตะต้องยกเว้นเมื่อมีกฎข้อบังคับอนุญาต (กฎข้อ๑๘-๒ ลูกเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น ผู้เล่นในทีม แคดดี้ หรืออุปกรณ์)

เล่นตามสภาพที่ไปเจอลูก ห้ามปรับปรุงทำเลที่ลูกตกอยู่ พื้นที่ที่ตั้งใจสวิงไม้หรือหย่อน (ดรอป) ลูกหรือ เส้นทางเล่น หรือแนวเส้นทางเล่นต่อเนื่องเลยหลุมออกไปด้วยการงอ หรือหักสิ่งที่งอกติดอยู่กับพื้นเว้นแต่เข้าไปยืน หรือทำการสวิงตามปกติ ห้ามไปกดสิ่งใด (กฎข้อ๑๓-๒ ปรับปรุงทำเล หรือพื้นที่ตั้งใจสวิง หรือเส้นทางเล่น) ห้ามสร้างพื้นที่ที่จะเข้าไปยีน (กฎข้อ๑๓-๓ สร้างพื้นที่การยืน)

ถ้าลูกอยู่ในอุปสรรคทราย หรือเขตอุปสรรคน้ำ อย่าจรดไม้ไปโดนพื้นในอุปสรรคทราย หรือน้ำในเขตอุปสรรคน้ำ ก่อนสวิงไม้ลงมา (กฎข้อ๑๓-๔ ลูกอยู่ในอุปสรรค)

ใช้ไม้ตีลูก อย่าดันหรือครูดลูก (กฎข้อ๑๔-๑ การตีลูกอย่างถูกวิธี หากไม้กระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้งในการตีครั้งเดียวต้องนับแต้มตามจำนวนที่ไม้ไปกระทบลูก และบวกโทษปรับอีกหนึ่งแต้ม (กฎข้อ๑๔-๔ ตี กระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง)

ถ้าเล่นลูกผิด (ยกเว้นในเขตอุปสรรค) จะถูกปรับให้แพ้ในหลุมนั้นสำหรับการเล่นแบบนับหลุม ส่วนการเล่นแบบนับแต้มจะถูกปรับโทษสองแต้มและต้องกลับไปเล่นลูกที่ถูกต้องใหม่ (กฎข้อ๑๕-๒ และ ๑๕-๓ การเล่นลูกผิด)

กรีนพัตต์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s